Skip to content Skip to footer

"במעשה של חסד, מקיימים צוואה..."

"במעשה של חסד, מקיימים צוואה..."

אבא ובן, שכל מה שאיים להפריד ביניהם הייתה מחלה אחת.

הם עברנו תקופה קשה של כאב עצום, של פחד, ושל חוסר, והם תמיד הי ביחד, תמיד הבטיחו אחד לשני שהם ינצחו הכול. טופז חלה בסרטן, ולאביו נעצרו כל החיים, הוא היה שם לצידו בכל רגע, והשקיע את כל כוחותיו בטיפולו, אבא של טופז נאלץ לוותר על כל חסכונותיו שחסך במשך כל חייו, על מנת לנסות להציל אותו, הוא נשאר בלי כלום, בלי כסף, ובלי הילד שלו

טופז ביקש עזרה, ואמר שכל מה שהוא רוצה, זה לעזור לאביו, הוא הצטער על כך שבגלל מחלתו, אביו נתן את כל מה שיש לו ונשאר ללא דבר, הוא פנה לעם ישראל שיעזרו להם להמשיך להתקיים, למען אבא

טופז נפטר, ואביו נשאר עם חובות עצומים. הוא חייב לקום ולהמשיך, חייב לקיים את משפחתו

הגיע הזמן לפתוח את הלב לקיים את צוואת טופז, ולעזור לאביו לקום שוב על רגליו

חדשות ועדכונים

סיפורי הצלחה ועדכונים

לינוי מתחילה את הבדיקות והטיפולים לפני הניתוח הגדול

לינוי אומרת תודה לכל התורמים וכל האנשים שעזרו לה

קרא עוד
לפני כרגע

עמותת חן לחיים

אנו מודים לכם על הזמן על האכפתיות ועל התרומה שלכם שתעניק לילדי חולי סרטן בישראל חיוך גדול