Skip to content Skip to footer

עמותת חן לחיים

אנו מודים לכם על הזמן על האכפתיות ועל התרומה שלכם שתעניק לילדים חולי סרטן בישראל חיוך גדול

המאבק של לינוי הקטנה מול מלאך המוות

אנא!!! הצילו את פולינה הקטנה

המאבק של רחלי אמא לשני ילדים קטנים

"במעשה של חסד, מקיימים צוואה..."

תצילו את החיים של הפרח שלי

"אני רוצה לחיות, לא רוצה שהסרטן ינצח"

אמא אומרת שהבית חולים יעשה אותי חזק, אבל אני רק נהיה יותר חלש מהכימו

להציל את הילד שלי וולדיסלב

לתרומה חד פעמית
לתרומה חודשית

תרומה

עמותת חן לחיים

אחר
 •  
 • אנו מודים לכם על הזמן על האכפתיות ועל התרומה שלכם שתעניק לילדים חולי סרטן בישראל חיוך גדול
תרומה חד פעמית

תרומה

עמותת חן לחיים

500
 •  
 • אנו מודים לכם על הזמן על האכפתיות ועל התרומה שלכם שתעניק לילדים חולי סרטן בישראל חיוך גדול
תרומה חד פעמית

תרומה

עמותת חן לחיים

360
 •  
 • אנו מודים לכם על הזמן על האכפתיות ועל התרומה שלכם שתעניק לילדים חולי סרטן בישראל חיוך גדול
תרומה חד פעמית

תרומה

עמותת חן לחיים

250
 •  
 • אנו מודים לכם על הזמן על האכפתיות ועל התרומה שלכם שתעניק לילדים חולי סרטן בישראל חיוך גדול
תרומה חד פעמית

תרומה

עמותת חן לחיים

180
 •  
 • אנו מודים לכם על הזמן על האכפתיות ועל התרומה שלכם שתעניק לילדים חולי סרטן בישראל חיוך גדול
תרומה חד פעמית

תרומה

עמותת חן לחיים

120
 •  
 • אנו מודים לכם על הזמן על האכפתיות ועל התרומה שלכם שתעניק לילדים חולי סרטן בישראל חיוך גדול
תרומה חד פעמית

ביט

פיפל